﴿القمر، 52﴾

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اعمال*

*و هر کوچک و بزرگی [از اعمالشان در آن] نوشته شده است.*

﴿القمر، 53﴾

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اعمال بد*

*وجود تارهای عنکبوت ،ادرار کردن در حمام ، خوردن در حال جنا بت ، باقی گذاشتن خاکروبه در خانه ، سوگند دروغ خوردن ، زیاد گوش دادن به آواز .*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اعمال زشت*

*خود را از اعمالی که موجب ننگ در دنیا و عذاب در آخرت است حفظ کن.*

امام 9 محمد جواد (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*افتادگی*

*هر که دوست دارد در دنیا و آخرت رفیع وبلند مرتبه باشد، باید بلند مرتبگی رادر دنیا دشمن دارد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*افراط*

*هرکس نادانی را نیابد جز آن که در کارهایش یا افراط میکند یا تفریط.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*الگو*

*به راستی که سروران مردم در دنیا و آخرت سخاوتمندان و بخشندگانند. *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*الگو*

*به ناتوان تر از خودت بنگر و به توانگر از خویش منگر: زیرا که این کار تو را به آنچه قسمت تو شده است قانع تر می سازد.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*الگو*

*به راستی که زندگی ابراهیم (ع) و یارانش برای شما الگو و اسوه نیکویی است.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*الگو پذیری*

*انسان باید در مسائل معنوی به بالاتر از خود بنگرد تا به رشد و کمال معنوی دست یابد ولی در مسائل مادی باید به پایین تر از خود نگرد تا به آنچه دارد بسنده کند و به خاطر داشته هایش شکرگزار خداوند باشد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*الله اکبر و فقر و استغفار*

*کسی که در روزی خود تاخیر و تنگی ببیند ، باید زیاد تکبیر بگوید و کسی که اند وهش زیاد شود بسیار استغفار کند0*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسن*

*حسن «ع» از من است و من از اویم، هر که دوستش بدارد، خداوند دوستدار او است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسین *

*هر کس قبر امام حسین «ع» را با معرفت زیارت کند همانند کسی است که با پیامبر صد بار حج به جا آورده باشد.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسین *

*یکی از محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی زیارت قبر امام حسین (ع) است.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسین *

*از برای امام حسین (ع) در شیفتگان دوستی نهایی است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسین *

*برای شهادت امام حسین«ع» حرارت و گرمایی در دلهای مومنان است که هرگز سرد و خامش نمی شو.د*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسین *

*هر که حسین «ع» را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسین *

*و اما کسانی که معتقد باشند، حسین «ع» زنده و وفات نکرده است، در کفر و تکذیب و گمراهی هستند.*

معصومین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام حسین ع*

*مرگ حسین آتش در دل مومنان درانداخته است که هرگز سرد نخواهد شد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام رضا*

*این بارگاه بوستانی از بهشت است ومحل آمد و شد فرشتگان آسمان و همواره گروهی از ملائکه فرود می آیند و گروهی بالا می روند تا وقتی که در صور دمیده شود.*

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام رضا*

*برای کسی که به زیارت پدرم امام رضا(ع) برود بهشت را ضمانت می کنم.*

امام 9 محمد جواد (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*برای ظهور مهدی(عج) اهل آسمانها شادمانی می کنند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*برای غیبت او « امام مهدی «عج» »، حیرتی است که گروههایی از آن گمراه می شوند و گروهی بر آن استوار می مانند که آنها، بهترین امت هستند و با بزرگان عترت همراهند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*ظهور فرج قائم (آل محمد) را متظر باشید و از رحمت خداوند نا امید نباشید که محبوبترین اعمال نزد خداوند عزوجل انتظار فرج است.حضرت رسول «ص»*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*مهدی زمین را از هر نادرستی و خیانت پاک می کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*آنگاه که قائم ما قیام کند خدا آفت را از شیعیان ما بزداید و دلهایشان را چون پاره ای آهن استوار سازد.*

امام 4 سجاد(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*بدانید کسی که منتظر حکومت حق باشد پاداش او همانند پاداش روزه دار و شب زنده دار است.*

امام 5 محمد باقر(علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*به هنگام ظهور، جبرئیل «س» فریاد می زند: این مهدی آل محمد «ص» است، با او بیعت کنید و مخالفت نورزید.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*بهنگام ظهور جبرئیل فریاد می زند این مهدی آل محمد(ص) است با او بیعت کنید و مخالفت نورزید.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*چه نیکو است صبر و انتظار فرج.*

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*ملعون و مغضوب است، کسی که نام مرا در جایی بیان کند.*

امام زمان(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*من آخرین وصی پیغمبر خدا «ص» هستم، به وسیله من بلاها و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد.*

امام زمان(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*هر که نام مرا در جمع بر زبان آورد، بر او لعنت و غضب خداوند می باشد.*

امام زمان(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*ما بر تمامی احوال و اخبار شما آگاه و آشناییم و چیزی از شما نزد ما پنهان نیست.*

امام زمان(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*برترین اعمال امت من، انتظار فرج است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*بهترین عبادت، انتظار فرج است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان*

*حضرت مهدی «عج»، طاووس اهل بهشت است .*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان *

*با مهدی ما حجت ها گسسته می شود. او پایان بخش سلسله امامان، نجات بخش امت و اوج نور و راز نهان است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان عج*

*مهدی (عج) حق و او از فرزندان فاطمه است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان عج*

*مهدی (عج) طاووس بهشت است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان عج*

*مهدی «عج» از ما، اهل بیت «ع» است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان عج*

*مهدی «عج» حق و او از فرزندان فاطمه «س» است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان عج*

*مهدی «عج» مردی است از فرزندان من، که چهره اش چون اختر تابناک است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام زمان فرج*

*در آن هنگامی که من خروج و ظهور نمایم، هیچ طاغوتی بر عهده من منتی و بیعتی نخواهد داشت.*

معصومین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام علی وحکمت*

*حکمت به ده جزء قسمت شده نه قسم به حضرت علی و یک قسم آن به مردم داده شده است *

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امام نشانه *

*به جانم سوگند، امام آن کسی است که بر اساس کتاب خدا حکم کند، دادگری ورزد، پیرو دین حق باشد و در راه اطاعت خداوند نفس خود را مهار سازد.*

امام 3حسین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امامت*

*آخرین باری که شیطان ناله زد روز غدیر خم که امیر المومنین(ع)به امامت منصوب شد بوده است.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امان*

*بهترین انسان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امان در قیامت*

*این شخص در قیامت در امان است: اگر چیزی به او داده شود بگوید: الحمدالله. اگر گناهی کند بگوید استغفرالله. اگر مصیبتی به او رسد بگوید اناالله و انا الیه راجعون*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امان نامه*

*سه نفر وسه گروه از شر شیطان و لشکرش در اما ن هستند ذاکرین خدا گریه کنندگان از خوف خدا واستغفار کنندگان در سحر. *

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت*

*امانتدار باشید چون اعمالی مانند نماز و روزه حج از جمله امانات است.*

امام 7 محمد کاظم (علیه السلام)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت*

*از ما نیست آنکه امانت را بی اهمیت شمارد و بدین سبب امانتی را که به او سپرده شده ضایع گرداند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت*

*آن که امانت دار نیست، ایمان ندارد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت و خیانت*

*امانتداری روزی می آورد و خیانت در امانت فقر .*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت و خیانت*

*امانت را برگردانید ، چرا که رسول الله (ص) نخ و سوزن امانتی را هم بر می گردانید.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت و خیانت*

*امانت داری و راستگویی، هر دو موجب توسعه روزی می شوند، ولیکن خیانت در امانت و دروغگوئی، هر دو موجب فلاکت و بیچارگی و سبب تیرگی دل می گردد.*

امام 7موسی کاظم (علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت و خیانت*

*امانت داری توانگری می آورد و خیانت فقر می آورد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانت و خیانت*

*امانت داری روزی می آورد و خیانت به دیگران، فقر و بی چارگی.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امانتداری*

*امانتداری روزی رامی افزاید*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امت دو رو*

*آیا از خویشتن بدین کفایت کنم که می گویند این امیر مومنان است اما در ناگواریهای روزگار با آنان شریک نباشم*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امتحان*

*بدرستی که خداوند متعال دنیا و اموال آن را برای آزمایش افراد، آفریده است.*

امام 3حسین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امتحان*

*بخدا قسم در آن امتحان تمیز داده می شوید بخدا آزمایش می شوید بخدا غربال می شوید همانطور که دانه تلخ از گندم جدا می شود.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امتحان*

*بخدا آنچه شما بسوی آن چشم دوخته اید نخواهد آمد مگر امتحان شوید و خوب و بد از هم تمیز داده شوند. *

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امتحان*

*آیا مردم گمان می کنند اگر بگویند ایمان آوردیم آنتها را رها می کنیم و حال آنکه امتحان می شوند .*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امتحان مومن*

*نه به ثروت و رفاه شاد شو و نه از فقر و بلا ناراحت , چرا که طلا با آتش امتحان می شود و مومن با بلا*

امام 1علی (علیه السلام و آله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*امر به معروف و نهی از منکر بنیان شریعت است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*امر به معروف، با فضیلت ترین عمل های خَلق است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*پایندگی شریعت به امر معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود الهی است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*انگیزه نهضت و قیام من برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر بوده است.*

امام 3حسین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*خداوند امر به معروف را به خاطر مصلحت عموم، آزاد کرد .*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*خیر و برکت از میان مردم نمی رود تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*ناصح ، دشمن شیطان است ، او کسی است که برای رضای خدا مردم را اندرز می دهد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به معروف*

*خداوند امر به معروف را برای مصلحت جامعه، قرار داده است.*

حضرت فاطمه (سلام الله علیه و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امر به منکر و نهی از*

*وای بر آنکه به منکر امر کند و از معروف نهی کند.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امکان اتهام آور*

*کسی که به جاهای مورد اتهام برود اگر مردم به او بدبین شدند کسی جز خودش را ملامت نکند.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امنیت *

*من مایه امان اهل زمینم چنان که ستارگان مایه امان اهل نه آسمان اند.*

امام 12مهدی صاحب الزمان (عجل الله تعالی )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اموات*

*رسول الله «ص» در عصر هر پنج شنبه با عده ای از اصحاب خود به قبرستان بقیع می رفت.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اموال*

*بهترین اموال، آن است که کفایت کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اموال و اطاعت*

*از صرف مال در راه اطاعت پروردگار خودداری مکن که ناچار می شوی دو برابر آن را در راه معصیت و گناه صرف کنی.*

امام 7موسی کاظم (علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امورات دشوار*

*دشوار ترین امور، نزدیکترین آنها به گشایش است .*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امید*

*کسی که به تو امید بسته است، ناامیدش مگردان وگرنه مورد غضب خداوند قرار خواهی گرفت.*

امام 10علی نقی هادی (علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امید*

*هیچ کس جز کافران از رحمت خدا نا امید نگردد.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امید به خدا*

*خدای عزوجل را بخوان ومگو: کار گذشته است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امید محض*

*چون دعا می کنی چنین خیال کن که حاجتت بر در خانه است.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*امید وشیطان*

*امید و آرزوهای بسیار ، سلطنت و پادشاهی شیاطین بر دلهای بی خبران و غافلان است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انتظار*

*هر کسی از شما که در حال انتظار این امر«ظهور مهدی» بمیرد همچون کسی است که در خیمه قائم «درحال جهاد با حضرتش » باشد.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انتقام*

*اگر به رسول الله (ص) ظلم می شد در صدد انتقام گرفتن بر نمی آمد مگر آنکه محارم خدا هتک می شد که در این حال برای خدا خشمگین می شد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انتقام*

*شتاب کردن در گرفتن انتقام شیوه مردان پست است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندوه پیری*

*اندوه و غصه، نیمی از سبب های پیری است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشدن*

*اندیشیدن در نعمتهای خداوند بهترین پرستش است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشمندان*

*اندیشمندان کسانی هستند که حسنات و کارهای نیک ، سیئات و کارهای بد را از بین می برند.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشه*

*اندیشه مرد به اندازه تجربه اوست.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشه*

*اندیشیدن بیش از کار تو را از پشیمانی ایمن میدارد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشه*

*پیش از تصمیم گرفتن بیندیش و قبل از عمل مشورت کن.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشه*

*اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم بیناست.*

امام 2حسن مجتبی (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشه در وظیفه*

*بزرگترین عبادت اندیشه در وظیفه است.*

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشه دگرگون*

*اگر رأی و اندیشه زمامدار دچار دگرگونی شود او را از اجرای عدالت بسیار باز می دارد*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اندیشه وکار*

*چندان مال و توشه دهند که آنان را کفایت کند و تمامی اندیشه و همت شان مصروف کار می شود*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انصاف*

*اگاه باشید هر کس با مردم منصف باشد، خداوند جز بر عزتش نیفزاید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انصاف*

*انصاف برترین فضیلت هاست.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انصاف*

*انصاف زینت هر انسان است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انفاق*

*آنکس که با دست کوتاه ببخشد از دستی بلند پاداش می گیرد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انفاق*

*کسیکه در راه خدا انفاق می کند در مردم نفوذ پیدا می کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انفاق*

*کسی که خداوند مالی به او بدهد ولی از چیزی انفاق نمی کند از رحمت خدا دور است. *

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انفاق*

*از آنچه خداوند روزیت نموده انفاق نما، اگر چه دیگری را بر خود مقدم داری.*

امام 7موسی کاظم (علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انفاق*

*به من ایمان نیاورده کسی که سیر بخوابد در حالیکه همسایه مسلمان او گرسنه است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انفاق*

*در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خود به هلاکت میاندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انکار*

*پس [ای انس و جن!] کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟*

﴿الرحمن‏، 13﴾

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انگشتر*

*رسول الله «ص» اکثر اوقات نگین انگشترش را درکف دستش قرارمی داد و به آن نگاه میکرد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*انگشتر*

*نگین انگشتر باید گرد باشد، چرا که انگشتر رسول الله «ص» نیز این چنین بود.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اهانت*

*خوارترین مردم کسی است که به مردم، اهانت کند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اهل بیت رسول الله*

*ما (اهل بیت) دست آویز الهی مردمان ، برگزیده خدا و منزلگاه قدس (و پاکی) اوئیم.*

حضرت فاطمه (سلام الله علیه و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*اهل قبور*

*به دیدار اهل قبور « مردگان » بروید، که این کار شما را به یاد آخرت می اندازد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ای اباذر*

*ای اباذر! نه عیبجو باش و نه ثناگوی و نه بدگوی و نه ستیزنده و مجادله گر.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ای اصبغ*

*ای اصبغ ! اگر گامهایت استوار باشد و ولایت و دوستیت کامل خوشا به سعادتت ، بدان که خداوند به تو از خودت مهربان تر و دلسوزتر است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایثار*

*ایثار بالاترین درجه ایمان است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایثار*

*بهترین بزرگواری، ایثار است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایثار*

*رسول خدا صلوات الله علیه وآله هرگز سه روز متوالی سیر غذا نمی خورد زیرا دیگران را بر خود مقدم مداشت *

معصومین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایثار و انصاف*

*با مومنین با ایثار و با عموم مردم به انصاف*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته [چون عبادت حق و خدمت به خلق] انجام داده اند، مژده ده که بهشت هایی ویژه آنان است که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است؛ هرگاه از آن بهشت ها میوه ای آماده به آنان دهند، گویند: این همان است که از پیشْ روزیِ ما نمودند، و از میوه های گوناگون که [در طعم و گوارایی و زیبایی] شبیهِ هم است، نزد آنان آورند؛ در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزه [از هر آلودگی] است؛ و در آن بهشت ها جاودانه اند.*

﴿البقرة، 25﴾

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*از طریق ایمان است که از قله خوشبختی و اوج شادمانی می توان بالا رفت.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*ایمان وابسته به شرم وحیا*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*بارور شدن ایمان به تلاوت قرآن است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*بزرگترین افتخار ایمان است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*جایگاه صبر در ایمان مانند جایگاه قلب است، نسبت به بدن و کسی که صبر ندارد ایمان ندارد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*عزت نفس و خویشتنداری و خرسند بودن به قدر کفاف از پایه های ایمان است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*عشق خدا آتشی است که در هر چه بیفتد بسوزاند و نور خدا به هر چه نزدیک شود فروزانش کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*قلب دوست دار خدا ، خستگی برای خدا را دوست دارد و قلب بی خبر از یاد خدا آسایش را دوست دارد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*کسی که محبت دنیا در دلش خانه کرده است چگونه مدعی محبت خدا است؟ !*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*آدم با ایمان ، کمک او پر ارزش ، هزینه او کم ، در زندگی با تدبیر و هرگز از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*تا به دنیا بی میل نشوید شیرینی ایمان را نخواهید چشید.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*در پاسخ به این سوال که آیا دوستی و دشمنی جزء ایمان است؟ فرمود: مگر ایمان جز دوستی و دشمنی است! *

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*کامل ترین شما از نظر ایمان خوش خلق ترین شماست.*

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*هیچ بنده ای به حقیقت ایمان نرسد مگر به سه خصلت 1- بینش در دین 2- اندازه در معاش 3- صبر در بلاها.*

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*اگر از کار نیک خود خوشحال و از کار بد خود دلگیر می شوی ، مومن هستی.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*خشم ایمان را فاسد می کند، چنانکه سرکه عسل را فاسد می کند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*نشانه ای از ایمان، پاکیزگی است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*وارد بهشت نخواهید شد مگر آنکه ایمان بیاورید و ایمان نخواهید آورد مگر آنکه یکدیگر را دوست بدارید.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را برای طهارت از شرک و نجات از گمراهی ها و شقاوتها، قرار داد.*

حضرت فاطمه (سلام الله علیه و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان*

*آنان که ایمان دارند بیشترین محبت و عشقشان به خداست.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان بنده ای کامل نمی شود مگر انکه آنچه را خداوند دوست دارد او نیز دوست داشته باشد و آنچه را خداوند دشمن دارد او نیز دشمن بدارد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان خویش را با احسان و بخشش عاقلانه حفظ کنید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان خویش را با احسان و بخشش عاقلانه حفظ کنید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان انسان به خدا ناب و خالص نباشد مگر آنکه خداوند را از خودش و پدر و مادرش وفرزند و زن و مالش و از همه مردم بیشتر دوست بدارد. *

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان شخص خالص نیست مگر آنکه خدا را بیشتر از خود دوست داشته باشد.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان ندارد کسی که حیا ندارد.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان انجام واجبات و دوری از محرمات است.*

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان مومنی را کاملتر است که خوش خلق تر باشد.*

امام 8علی بن موسی الرضا (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان به ادعا و آرزو نیست بلکه ایمان آن اس که در دل خالص باشد و عمل آن را تصدیق و تایید کند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان خود را خالص کن تا اندکی عبادت تو را کفایت کند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان *

*ایمان دو نیمه است: نیمی از آن شکرگذاری و نیمی دیگر شکیبایی است. *

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان حقیقی*

*از نشانه ها ی ایمان حقیقی این است که حق را هرچند به زبان تو با شد بر باطل هرچند به سود تو باشد ترجیح دهی.*

امام 7موسی کاظم (علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان سوزی*

*جلسه های خوش گذرانی و سرگرمی، ایمان را فاسد می کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان عالی*

*شادمانی و راضی بودن به سخت ترین مقررات الهی، از عالی ترین مراتب ایمان و یقین خواهد بود.*

امام 4 سجاد(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ایمان واحکام*

*اگر ایمان تنها گفتار بود، روزه و نماز و حلال و حرام نازل نمی شد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ائمه اطهار*

*از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون می آید.*

﴿الرحمن‏، 22﴾

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ائمه اطهار*

*آنکه بر مظلومیت ما اهل بیت غمگین باشد نفس های او تسبیح و غصه وی عبادت است.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ائمه اطهار*

*حقانیت و واقعیت با ما اهل بیت رسول الله «ص» می باشد و کناره گیری عده ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد، بلکه ما مجریان و مبلغان دستورات الهی هستیم.*

معصومین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*ائمه اطهار و سلام*

*هر که بر پدرم رسول خدا «ص» و بر من به مدت سه روز سلام کند، خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. *

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آبرو*

*آبروی خود را سر زبان ها قرار نده.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آبرو داری*

*بدان کسی که از تو حاجت طلب نموده ، آبروی خود را در مقابل تو حفظ نکرده ، تو آبروی خود را حفظ کن و او را رد مکن.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آبرو داری*

*بدان گونه که مایلید درباره شما سخن گویند بهتر از آن را درباره دیگران صحبت کنید.*

امام 5 محمد باقر(علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آبرو ریزی*

*هر گاه آبرو بریزد، جمع آوری (و جبران) آن دشوار است.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آبرو ریزی مومن*

*کسی که آبروی مومنی را بریزد خداوند او را از یاری نمودن خود خارج و واگذار به شیطان می کند . *

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آبرو ریزی مومن*

*کسی که به منظور ریختن آبروی مومنی سخن بگوید ، خدا او را از ولایت خودش رانده به سوی شیطان می فرستد و شیطان هم او را نمی پذیرد.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*تو برای آخرت روی آور و توان و کوشش خود را برای خدا مصروف کن.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*خود را کار آخرت که ناگزیر از آنید سرگرم دارید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*زمان عزیمت از این دنیا نزدیک است *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*کسی که خانه ماندگاری خود را آباد سازد،خردمند است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*بدان ای پسر ادم که در پس امروز روزی بزرگتر برای دلهاست و آن روز قیامت است در آن روز خداوند اولین و آخرین خلایق را جمع می کند*

امام 4 سجاد(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*قیامت هنگام عروسی پرهیزکاران است.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*در قیامت عده ای که دردنیا محبت ودوستی را با یکدیگر را برای رضایت خداوند داشتند بی حساب وارد بهشت می شوند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت*

*در قیامت همهدوستان به استسنای متقین،دشمن یکدیگرند.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت فروشی*

*بدترین افراد،کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن کسی خواهد بود که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت فروشی*

*بدترین مردم کسی است، که آخرت خود را به دنیا بفروشد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*برای روزی آماده شوید که چشم ها در آن روز خیره ماند و خردها از هراس آن از کار بیفتد و هوش و ذکاوت ها به کودنی گراید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*به آخرت چنگ در زن،دنیا خود با خواری پیش تو خواهد آمد. *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*تو مراقب آخرت باش دنیا خودش ذلیلانه نزد تو می آید *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*کسی که آخرت خویش را در قبال دنیای خود بخرد هر دو را به دست آورده و هر که آخرت خود را به دنیایش بفروشد هر دورا از دست داده است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*هر چیز دنیا شنیدن آن بزرگتر از دیدن آن است و هر چیزآخرت دیدن آن بزرگتر از شنیدن آن است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*هر کس امر آخرت را اصلاح کند، خدا کار دنیای را اصلاح می کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*هر کس که آخرتش را به دنیایش بفروشد هر دو را از دست داده است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*همانا دنیا سرای گذر است و آخرت جای ماندن پس از گذرگاه خود برای ماندگاری خویش توشه برگیرید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*همانادنیا از تو جدا شدنی و آخرت به تو نزدیک است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*خدای تعالی به یکی از پیامبر وحی فرمود که دنیا را دایه بدان و آخرت را مادر *

امام 4 سجاد(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*با کوتاه کردن آرزو از دنیا(برای آخرتت) توشه بر گیر.*

امام 5 محمد باقر(علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*هر کس دنیا را بر آخرت برگزیند خداوند در روز قیامت او را نابینا محشور فرماید*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*برای دنیای چنان کار کن که گویی همیشه زند هستی و برای آخرت چنان عمل نما که گویی فردا خواهی مرد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*خداوند متعال دنیا را به نیت آخرت می دهد اما از دادن آخرت به نیت دنیا ابا دارد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا*

*شیرینی دنیا، تلخی آخرت و تلخی دنیا، شیرینی آخرت است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا *

*برای دنیا خودت آنگونه کار کن که گویا همیشه زنده خواهی بود وبرای آخرت خو آنچنان که گویی فردا خواهی مرد*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا *

*بکوشید تا از دنیا که دوره آن کوتاه است برای آخرت که دوره اش دراز و طولانی است توشه برگیرید.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا *

*هدف فرا پیش شماست و قیامت از پشت سر شما را می راند سبکبار شوید تا برسید زیرا که اولین شما چشم به راه آخرین شماست.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت و دنیا *

*بسیار عجیب است از کسانی که برای این دنیای زودگذر و فانی کار می کنند و خون دل می خورند، ولی آخرت را که باقی و ابدی است، رها و فراموش کرده اند.*

معصومین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت ودنیا*

*با پیکر خویش در دنیا باش و با دل و عمل خود در آخرت. *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت ودنیا*

*دنبال دنیا و آخرت هر دو بودن از حیله های نفس است. چون معمولا دنیا غالب می شود.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت ودنیا*

*دنیا آرزوی بدبختان است و آخرت پیروزی نیک بختان. *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت ودنیا*

*دنیا پشت کرده و بدرود گویان است و آخرت روی آورده و آشکار شده است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت ودنیا*

*دل بستگی به دنیا و ثروت دنیا مایه آزمایش و باز دارنده از آخرت است. *

حدیث قدسی

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت ودنیا*

*پسرم ! دنیا را به آخرت بفروش تا سود دنیا و آخرت را ببری و آخرت خود را به دنیا مفروش ، زیرا در هر دو زیان می کنی.*

حضرت لقمان «ع»

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آخرت ودنیا *

*مومن دنیا را سپر دینش وفاجر دینش را سپر دنیایش قرار می دهد *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آراستگی*

*آراستگی از اخلاق مومنان است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آراستگی*

*رسول اکرم (ص) نه تنها برای خانواده بلکه برای اصحاب نیز خودرا می آراست *

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آرامش*

*آرامش روانی، تنها در سایه خدا حاصل می شود .*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آرامش*

*خدا کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آرامش دل*

*همانا حدیث ما دلها را زنده میکند.*

امام 5 محمد باقر(علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آرامش قلب*

*هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او می رسد دلش آرام گیرد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آرزو*

*انسان مومن آنچه را که آرزو کردن آن روا نیست آرزو نمی کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آرزو*

*آرزوهای زیاد از تباهی عقل است *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزار*

*هر کس مومن بینوایی را حقیر شمارد، خداوند پیوسته او را تحقیر کند و دشمنش دارد تا آن گاه که از تحقیر او دست بردارد.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزار*

*بدترین امت، آنهایی هستند که از آزارشان، به آنان احترام گزارند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزار*

*هر کس مردم را خوار سازد و کوچک شمارد، خوارترین مردم بشمار می آید. *

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزار*

*هر کس مومنی را به سبب تهدستی خوار و حقیر شمارد خدا در روز رستاخیر او را انگشت نما می کند.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزار*

*هر کس مومنی را بیازارد، مرا آزرده است .*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزمایش*

*روزگار روزی به کام تو و روزی به زیان تو است چون به کام تو بود سر مست نشو و چون به زیان تو شد غمناک مباش زیرا هر دوی آنها مایه آزمایش توست.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزمایش مردم*

*مردم ناگریز باید آزمایش شوند و نیکان و بدان آنها از هم جدا گردند و همگی غربال شوند و مردم بسیاری از غربال بیرون بریزند.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزمندی*

*آزمند نیازمند است اگر چه مالک همه دنیا باشد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزمندی*

*هر کس آزمند آخرت باشد آن را به دست آورد و هر که برای دنیا حرص زند ، نابود شود.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آزمون*

*تا کاری را نیازموده ای به آن اقدام نکن.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آسان گرفتن*

*خداوند متعال شخص آسان گیر و راحت گیر را دوست دارد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آسایش*

*هر که کم تحمل باشد ، آسایشش اندک گردد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آسایش*

*هرکه دوست دار آسایش است ، باید دل بکندن از دنیا را اختیار کند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آسایش*

*رسول الله «ص» هیچ گاه در آسایش و راحتی نبودند. *

امام 3حسین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آسایش*

*هر که برای آنچه از دست داده است بر خود سخت نگیرد تن خویش را در آسایش قرار داده است.*

امام 5 محمد باقر(علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آسایش و گمنامی*

*همانا در گمنامی اسایشی است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آشتی با دوست*

*خدای تعالی به موسی «ع» وحی فرمود: مرا دوست بدار و محبوب بندگانم گردان، نعمت ها و نیکی هایم را به آنان یادآور، زیرا که آنان جز خوبی از من ندیده و به یاد ندارند.*

امام 5 محمد باقر(علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آشتی و ملعون*

*ملعون است ، ملعون است ، کسی که برادرش با وی از در صلح و آشتی دراید و او آشتی نکند.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آفت گفتن هرسخن*

*آفت بازگو کردن هر سخنی ، دروغ نقل کردن است.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آفرینش*

*اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید، سپس آفرینش آسمان را [که به صورت ماده ای دود مانند بود] اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان [همراه با نظامی استوار] درست و نیکو قرار داد؛ و او [به قوانین و محاسباتِ] همه چیز داناست.*

﴿البقرة، 29﴾

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آفرینش*

*انسان را آفرید؛*

﴿الرحمن‏، 3﴾

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آفرینش*

*خدا تعالی می فرماید : فرزند آدم ! تو را نیا فریدم تا سودی کنم بلکه آفرید یمت تا تو از من سود بری.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آفرینش هدف*

*خداوند، شما انسانها را بیهوده و بدون غرض نیافریده و شما را آزاد و رها نکرده است. *

امام 2حسن مجتبی (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آمادگی برای مرگ*

*برای مردن، آمادگی به دست آورید، پیش از آن که مرگتان فرا رسد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آمام حسین ع*

*من کشته شده دسیسه ها و عبرت ها هستم، مومنی من را یاد نمی کند، مگر آنکه مورد عبرت و آگاهی قرار خواهد گرفت.*

امام 3حسین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آمرزش*

*با آمرزش خواهی ، خود را معطر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آمرزش*

*بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدایتان شما را دوست بدارد و گناهنتان را ببخشاید که خداوند بخشنده و مهربان است.*

قرآن کریم

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آینده*

*هیچ عقلی، مانند آینده نگری نیست.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آینده نگری*

*هرگاه خواستی کاری انجام دهی، ابتدا پایان کار را ببین و آینده نگری کن.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آیه الکرسی*

*هر کس هنگام قرار گرفتن در بستر آیه الکرسی را بخواند خدا او و همسایه اش را در امان دارد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*آیه اللکرسی *

*هر کس آیه الکرسی را هنگام خواب بخواند خانه بر سرش فرو نخواهد ریخت.*

امام 7موسی کاظم (علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*با جماعت بودن*

*مبادا از مردم دوری گزینید که گرفتار بلاهای شیطان می شوید. *

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*باز بینی اعمال*

*هرگاه به بسترت رفتی ، از خیر و شری که در آن روز به کف آورده ای یاد آر.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بازار*

*بدترین مکانهای زمین بازارهای خرید و فروش است و آنجا میدان فریب ابلیس است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بازی*

*به سرگرمی و بازی بپردازید، زیرا دوست ندارم که در دین شما، سخت گیری و خشونت دیده شود.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بالا بودن*

*در پی بالا بودن مباش ، که به پستی می گرایی.*

امام 5 محمد باقر(علیه السلام وآله )

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*بخشندگی تخم دوستی را می افشاند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*بخشندگی و شجاعت صفاتی ارجمند هستند که خداوند سبحان آنها را در وجود هر که دوستش بدارد و آزموده باشد می نهد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*دور اندیش کسی است که آنچه در دست دارد ببخشد وکار امروزش رابه فردا نیفکند.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*شجاع ترین مردم بخشنده ترین آنها ست.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*هر گز از بخشودن خطا کاران پشیمان مشو و نیز بر کفر مجرمان شادمان مباش .*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*بخشنده ترین افراد، آن شخصی است که نسبت به ظلم دیگری با آنکه توان انتقام دارد، گذشت کند.*

امام 3حسین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*خداوند بندگان را به چیزی سخت تر از بذل و بخشش مال نیازموده است.*

امام 6 صادق (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آن گاه دانش خود را پیدا کند .*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*بهشت، جایگاه بخشندگان است.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*خداوند بخشندگان از خلقش را دوست دارد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*خداوند جواد و بخشنده است و بخشش را دوست می دارد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*دست برتر بخشش کننده است از دست فروتر گیرنده هدیه و بخشش بالاتر و برتر.است *

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش*

*کسی که هنگام توان انتقام، گذشت نماید، خداوند هنگام سختی وی، از او در می گذرد.*

حضرت رسول (صلوات الله علیه وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش وبخیل*

*کسی که بخشش کند بزرگوار و کسی که بخل کند خوار و پست می گردد.*

امام 3حسین (علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش وبخیل*

*کریم و بخشنده به بخشش خویش خوشحال است و انسان پست به دارایی خویش.*

امام 4 سجاد(علیه السلام و آله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشش وسکوت*

*خوشا به حال آنکه به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.*

امام 1علی(علیه السلام وآله)

#امام_حسن_مجتبی

#حدیث

*بخشندگی*

“*به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی.

موضوعات: حُسنِ حَسَن  لینک ثابت[دوشنبه 1394-11-05] [ 09:30:00 ب.ظ ]